Giảm 10% Tối đa 30k Đơn tối thiểu 299k Shop Decathlon Official Store #105029

Mã giảm giá
Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ...Xem thêm ↓

Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 15-01-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào. Thu gọn ↑

Hạn SD: 15/01/2023
DECASP15 Lấy mã
100% Dùng được

Giảm 40k Đơn tối thiểu 499k Shop DHC Vietnam Official #105031

Mã giảm giá
Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng...Xem thêm ↓

Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 15-01-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào. Thu gọn ↑

Hạn SD: 15/01/2023
HCO40K15 Lấy mã
100% Dùng được

Giảm 15k Đơn tối thiểu 149k Shop Dettol Official Store #105028

Mã giảm giá
Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng...Xem thêm ↓

Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 15-01-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào. Thu gọn ↑

Hạn SD: 15/01/2023
ETT15011 Lấy mã
100% Dùng được

Giảm 5% Tối đa 15k Đơn tối thiểu 299k Shop Unilever Việt Nam _ Health & Beauty #105030

Mã giảm giá
Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm...Xem thêm ↓

Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã giảm 5% tối đa 15000Đ cho đơn từ 299000Đ. HSD: 23:59 15/1/2023. Số lượng có hạn. Thu gọn ↑

Hạn SD: 15/01/2023
299K1501 Lấy mã
100% Dùng được

Giảm 50% Tối đa 50k Đơn tối thiểu 0đ #105033

Mã giảm giá
Nhập mã giảm 50% tối đa 50000 cho đơn từ...Xem thêm ↓

Nhập mã giảm 50% tối đa 50000 cho đơn từ 0Đ. HSD: 15/01/2023 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay. Thu gọn ↑

Hạn SD: 15/01/2023
SPPVX151 Lấy mã
100% Dùng được

Giảm 30k Đơn tối thiểu 4000k #105034

Mã giảm giá
Nhập mã giảm ngay 30000 cho đơn từ 4000000. HSD:...Xem thêm ↓

Nhập mã giảm ngay 30000 cho đơn từ 4000000. HSD: 15/01/2023 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay. Thu gọn ↑

Hạn SD: 15/01/2023
BAYHT151 Lấy mã
100% Dùng được

Giảm 15k Đơn tối thiểu 150k Shop Phương Ohui Store #105035

Mã giảm giá
Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng...Xem thêm ↓

Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 15-01-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào. Thu gọn ↑

Hạn SD: 15/01/2023
HUO15OHU Lấy mã
100% Dùng được

Giảm 5k Đơn tối thiểu 250k Shop Merries noi dia nhat #105037

Mã giảm giá
Mã giảm (tối đa 5K) cho đơn hàng từ 250K...Xem thêm ↓

Mã giảm (tối đa 5K) cho đơn hàng từ 250K trở lên trên App. Áp dụng cho 1 số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. HSD: 23:59 ngày 15/01/2023. Số lượng có hạn. Mỗi người chỉ được sử dụng mã 1 lần. Thu gọn ↑

Hạn SD: 15/01/2023
MERR15 Lấy mã
100% Dùng được

Giảm 10% Tối đa 20k Đơn tối thiểu 150k Shop Nonostyle OfficialStore #105040

Mã giảm giá
Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ...Xem thêm ↓

Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 16-01-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào. Thu gọn ↑

Hạn SD: 15/01/2023
60351840 Lấy mã
100% Dùng được

Giảm 10k Đơn tối thiểu 120k #105041

Mã giảm giá
Mã giảm tối đa 10.000đ cho đơn hàng Shopee hợp...Xem thêm ↓

Mã giảm tối đa 10.000đ cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 120.000đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/01/2023 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho một số nhà bán nhất định. Thu gọn ↑

Hạn SD: 15/01/2023
N15EB10K Lấy mã
100% Dùng được

Giảm 8% Tối đa 88k Đơn tối thiểu 500k #105042

Mã giảm giá
Mã giảm 8% tối đa 88.000đ cho đơn hàng Shopee...Xem thêm ↓

Mã giảm 8% tối đa 88.000đ cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 500.000đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/01/2023 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho một số nhà bán nhất định. Thu gọn ↑

Hạn SD: 15/01/2023
N15EB88K Lấy mã
100% Dùng được

Mã Freeship 0đ Đơn tối thiểu 0đ #105021

Mã giảm giá
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 40K)...Xem thêm ↓

Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 100K cho người bán nhất định
Kênh vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. Áp dụng cho một số nhà bán nhất định. Thu gọn ↑

Hạn SD: 15/01/2023
94614272 Lấy mã
100% Dùng được

Mã Freeship 0đ Đơn tối thiểu 0đ #105022

Mã giảm giá
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển tối đa 40K...Xem thêm ↓

Sử dụng mã miễn phí vận chuyển tối đa 40K cho đơn hàng từ 0Đ thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee.
Áp dụng cho đơn hàng sử dụng phương thức vận chuyển: Nhanh
Chỉ áp dụng với một số người bán nhất định.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. Thu gọn ↑

Hạn SD: 15/01/2023
69125632 Lấy mã
100% Dùng được

Giảm 5% Tối đa 20k Đơn tối thiểu 349k Shop Unilever Việt Nam _ Health & Beauty #105024

Mã giảm giá
Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm...Xem thêm ↓

Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã giảm 5% tối đa 20000Đ cho đơn từ 349000Đ. HSD: 23:59 15/1/2023. Số lượng có hạn. Thu gọn ↑

Hạn SD: 15/01/2023
349K1501 Lấy mã
100% Dùng được

Giảm 6% Tối đa 3000k Đơn tối thiểu 300k #105025

Mã giảm giá
Mã áp dụng trên App & PC. Nhập mã giảm...Xem thêm ↓

Mã áp dụng trên App & PC. Nhập mã giảm 6% tối đa 3000000 cho đơn từ 300000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 15/01/2023 23:59. Số lượng có hạn! Thu gọn ↑

Hạn SD: 15/01/2023
ELMALL6 Lấy mã
100% Dùng được

Mã giảm giá Shopee vừa hết hạn

Hoàn 15k (xu) Đơn tối thiểu 99k #96982

Mã giảm giá
Mã hoàn 15% tối đa 15K Xu cho đơn hàng...Xem thêm ↓

Mã hoàn 15% tối đa 15K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 99K. HSD: 15/01/2023 00:00 – 15/01/2023 09:00. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.Số Shopee Xu hoàn được tính trên giá trị đơn hàng (sau khi trừ khuyến mãi, số Shopee Xu và không bao gồm phí vận chuyển). Thu gọn ↑

Hạn SD: 15/01/2023
VHOAN15K Lấy mã
100% Dùng được

Hoàn 70k (xu) Đơn tối thiểu 500k #96983

Mã giảm giá
Mã hoàn 8% tối đa 70K Xu cho đơn hàng...Xem thêm ↓

Mã hoàn 8% tối đa 70K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 500K. HSD: 15/01/2023 00:00 – 15/01/2023 09:00. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.Số Shopee Xu hoàn được tính trên giá trị đơn hàng (sau khi trừ khuyến mãi, số Shopee Xu và không bao gồm phí vận chuyển). Thu gọn ↑

Hạn SD: 15/01/2023
VHOAN70K Lấy mã
100% Dùng được

Hoàn 50k (xu) Đơn tối thiểu 250k #96991

Mã giảm giá
Mã hoàn 8% tối đa 50K Xu cho đơn hàng...Xem thêm ↓

Mã hoàn 8% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 250K. HSD: 15/01/2023 00:00 – 15/01/2023 09:00. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. Thu gọn ↑

Hạn SD: 15/01/2023
VMALL50K Lấy mã
100% Dùng được

Mã Freeship 0đ Đơn tối thiểu 0đ #105023

Mã giảm giá
Sử dụng mã giảm đến 50% phí vận chuyển tối...Xem thêm ↓

Sử dụng mã giảm đến 50% phí vận chuyển tối đa 30K cho đơn hàng từ 99K thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee.
Áp dụng cho đơn hàng sử dụng phương thức vận chuyển: Nhanh
Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Hoàn Xu Xtra, Freeship Xtra, Shopee Mall.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. Thu gọn ↑

Hết hạn
56644608 Lấy mã
100% Dùng được

Giảm 10% Tối đa 30k Đơn tối thiểu 250k Shop Decathlon Official Store #104767

Mã giảm giá
Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ...Xem thêm ↓

Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 14-01-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào. Thu gọn ↑

Hết hạn
ECA14JAN Lấy mã
100% Dùng được

Mã giảm giá Shopee là gì?

Mã giảm giá shopee là một đoạn ký tự do shopee tạo và cung cấp khi triển khai các chương trình mua sắm ưu đãi, khuyến mãi tới khách hàng. Khách hàng khi áp dụng các mã giảm giá này sẽ được giảm giá, ưu đãi tùy theo điều kiện áp dụng chương trình cụ thể như: tổng giá trị đơn hàng tối đa, mã miễn phí vận chuyển FREESHIP, % giảm trên tổng giá trị đơn hàng…

Ngoài ra mã còn có các tên gọi phổ biến khác là: mgg shopeemggshopee, mã shopee, coupon shopee, magiamgiashopee hay vouchershopee. Mọi người có thể sử dụng để tiết kiệm hơn thời gian nhập từ khoá tìm kiếm.

Đặc điểm của mã giảm giá shopee là các ký tự số, các ký tự chữ hoặc kết hợp cả 2 và không phân biệt chữ hoa chữ thường mà chỉ cần nhập chính xác thông tin là khách hàng có thể sử dụng được.

Thông tin 1 mã giảm giá shopee bao gồm ký tự số, ký tự chữ hoặc cả 2. Đây là thông tin mà bạn cần nhập vào khung áp dụng mã của shopee tại phần thanh toán giỏ hàng (không phân biệt hình thức trả tiền trực tuyến, trả tiền khi nhận hàng hay bất cứ hình thức nào khác).

Mã Shopee có hạn sử dụng không?

Mỗi mã shopee có thể có số lần sử dụng hoặc không nhưng hạn sử dụng mã chắc chắn có: đây là giới hạn số khách hàng sử dụng mã giảm giá, thời gian mã giảm giá cùng các chương trình ưu đãi đang diễn ra. Hầu hết các mã hot tại shopee đều hết lượt dùng rất nhanh bởi lượng mua sắm online tương đối lớn hiện nay.

Tại sao mã lại có hạn sử dụng? và số lượt dùng?

Ngân sách chi tiêu và số lượng sản phẩm tại các cửa hàng trên shopee thường cũng có giới hạn nhất định. Việc số mã có hạn sử dụng sẽ giúp các bên đánh giá kết quả từng chiến dịch mua sắm của họ để đưa ra những chương trình mới tiếp theo hiệu quả hơn và thời gian để xử lý đơn, nhập thêm hàng, vận chuyển. Số lượt dùng cũng theo đó có giới hạn cho phù hợp với lợi nhuận của các bên cũng như số lượng sản phẩm trong kho hiện có của người bán.

=> Số lần sử dụng: nếu mã chỉ áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên thì các khách hàng từ 101 trở đi sẽ không áp dụng được nữa.
=> Hạn sử dụng: nếu hạn sử dụng là 11/9/2022 thì sau ngày này mã giảm giá sẽ không còn hiệu lực sử dụng nữa.
=> Số lần sử dụng + hạn sử dụng: cùng được kết hợp thì 1 trong 2 điều kiện này xảy ra thì mã giảm giá sẽ không còn hiệu lực áp dụng.

Bạn có thể lấy mã giảm giá shopee ở đâu?

Hiện tại có rất nhiều web/blog/group tổng hợp mã giảm giá shopee chia sẻ với người dùng. Chính vì vậy để lấy và cập nhật được các thông tin khuyến mãi, mã giảm giá tại shopee một cách nhanh nhất bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

  • bookmark và cho phép trình duyệt thông báo tin mới tại các website tổng hợp mã giảm giá.
  • Theo dõi các nhóm chia sẻ mã giảm giá, khuyến mãi của các bên. Khi đó bạn dùng facebook thường xuyên sẽ nhận được thông báo khi group chia sẻ thông tin khuyến mãi mới.
  • Cài đặt app shopee để được thông báo khi có khuyến mãi diễn ra.
  • Đăng ký nhận email khuyến mãi, ưu đãi tại shopee để không bỏ lỡ các chương trình lớn của shopee.
Bạn cũng có thể bookmark CanhGiamGia để theo dõi và cập nhập thông tin mã giảm giá khuyến mãi tại Shopee hoặc tìm kiếm mã qua từ khóa “mã shopee “, “mã tã bỉm shopee “, “mã gấu bông shopee “, “mã freeship shopee “, “mã vận chuyển 0đ shopee